Stooktips

Hoe maak ik een mooi vuur zonder rook?

Twee vrienden buiten bij de recycle houtkachel

Elke Brand! outdoor houtkachel is zó ontworpen dat er een zeer goede verbranding plaatsvindt met minimale rookuitstoot. Ecodesign avant la lettre.

Natuurlijk is het ook van groot belang dat je goed schoon en droog hout gebruikt (oude pallets kan ook en is gratis) en de juiste stooktechniek hanteert. Mijd hele harde houtsoorten zoals eik, deze smeult meer dan ze brandt en zorgt daardoor onnodig voor rook en stank.

Het element Vuur

is onlosmakelijk verbonden met de wereld en de mensheid. Een onderdeel van de natuur zonder welke we nooit hadden kunnen bestaan. Vuur biedt warmte, licht, bescherming. Ook ruimt vuur het oude op om het nieuwe weer te voeden. Samen bij het vuur zitten brengt mensen dichter bij elkaar. Fikkie stoken is leuk maar doe het wel met verantwoordelijkheid en gezond verstand!


De branddriehoek.

Voor een goede fik heb je drie dingen nodig:

  • Brandbare stof, in dit geval goed droog en schoon hout
  • Zuurstof
  • Voldoende warmte

Als je de balans tussen deze elementen verstoort is de verbranding niet optimaal, wat zich uit in dikke rookwolken.

Atelier Brand! adviseert de ‘omgekeerde’ ofwel de ‘Zwitserse’ methode:

om een vuurtje aan te maken begin je met een paar dikkere stukken hout. Daaroverheen leg je dunne houtjes en bruine aanmaakblokjes. Stapel de houtblokken zó dat er voldoende zuurstof bij het vuur kan komen. Zo blijft de temperatuur in de verbrandingskamer op peil en zal de rookuitstoot tot een minimum beperkt blijven.
Daarna niet te veel hout tegelijk bijvullen.


Regelgeving omtrent houtstook:

Er is nog wel eens onduidelijkheid of je wel een vuur mag maken (op eigen terrein). Volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van veruit alle gemeentes mag je gewoon met vuur spelen op de volgende wijzen:

  • Verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke.
  • Sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand.
  • Vuur voor koken, bakken en braden.

Verder zijn gezond verstand en rekening houden met elkaar belangrijke ingrediënten voor een geslaagde stooksessie.

Aan de kleur van de rook kan je zien of je een goed vuurtje stookt. Witte of kleurloze rook duidt op een goede verbranding. Grijze of zwarte rook duidt op een te lage verbrandingstemperatuur of verontreinigd hout. Hoe heter gestookt wordt des te minder rook er ontstaat.

Een nieuw vuur kan op de asresten van het vorige vuur gebouwd worden. Als de haard vol ligt met as is dit eenvoudig met een schep te verwijderen.

Tip: Wist je dat as een uitstekende voedingsstof voor je tuin is?